Označení:

ČSNIEC 61000-1-2 (333431)

Datum vydání:

01.11.2002

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Všeobecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení s ohledem na elektromagnetické jevy.

Katalogové číslo:

65294

Čárový kód:

8590963652948

Anotace normy:

Tato technická specifikace stanovuje metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti s ohledem na elektromagnetické (EM) jevy elektrických a elektronických zařízení, přístrojů a systémů jak jsou instalovány a použity při provozních podmínkách. Specifikuje postupy pro určení požadavků, hlediska návrhu zahrnující instalaci zařízení, analytické metody odhadů, doporučení pro zkoušení a pro dokumentaci. Tato technická specifikace se aplikuje při vlivu elektromagnetického prostředí včetně sousedních zařízení na přístroje a na malé nebo velké systémy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz