Označení:

ČSNIEC 61660-3 (333025)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů.

Katalogové číslo:

64773

Čárový kód:

8590963647739

Anotace normy:

technickou zprávou, která napomáhá použití IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Proto jsou výpočty pro stejnosměrné instalace na obrázku 1 přesně provedeny v souladu s IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Schéma instalace s respektováním zkratového místa F3 na obrázku 1 neodpovídá obrázku 3 IEC 61660-1. Proto jsou nezbytné doplňující úvahy o korekčním součiniteli sj a měla by se uvažovat příloha A. Spojovací vedení L1 na obrázku 1 se skládá z měděných přípojnic (viz kapitola 4). Vedení L2 a L3 jsou spojovací kabely. Proto jsou mechanické a tepelné účinky vypočítány v případě zkratu pouze pro L1 v místě F4
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz