Označení:

ČSNIEC 61774 (333306)

Datum vydání:

01.07.2001

Název:

Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení.

Katalogové číslo:

62199

Čárový kód:

8590963621999

Anotace normy:

Cílem této Technické zprávy (typ 2) je poskytnutí informací o metodách vyvíjených klimatických zatěžovacích databází. To je nezbytné pro zavedení IEC 60826, která tvoří rámec národních norem při navrhování venkovních vedení. Pro její praktické použití je však nutné, aby projektanti získávali a využívali klimatická data, neboť v existujících stavebních předpisech a normách nejsou k dispozici dostatečné informace. Zvláště je nedostatek informací o zatížení námrazou. Cílem této zprávy je: a) zpráva o dostupnosti a správném použití klimatických dat b) doporučení jednoduchých standardních měřicích technik c) přehled námrazových modelů pro výpočet zatížení námrazou. Podrobnosti každého výše zmíněného případu návrhových zatížení venkovních vedení jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Kapitola 3 popisuje způsob spojení těchto případů dohromady
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz