Označení:

ČSNIEC 79-16 (332325)

Datum vydání:

01.09.1995

Název:

Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním.

Katalogové číslo:

18055

Čárový kód:

8590963180557

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 79-16:1990. Uvádí principy ochrany analyzátorových domků pomocí nuceného větrání, proti nebezpečí výbuchu při úniku hořlavých látek uvnitř analyzátorového domku a pokud to připadá v úvahu i proti nebezpečí, které vytváří vnější výbušná atmosféra. Stanoví podmínky, za kterých smí být použito elektrických zařízení schopných způsobit iniciaci, v těchto analyzátorových domcích. Tyto analyzátorové domky mohou být umístěny v prostoru s nebezpečím výbuchu nebo v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Uvádí požadavky na konstrukci a provoz analyzátorových domků a jejich připojovacích instalacích jako jsou vzduchová potrubí, a pro pomocná zařízení nutná k zajištění a udržování podmínek větrání a je-li to nutné i přetlaku. Stanoví požadavky na ověřování a zkoušky nutné pro prokázání, že instalace odpovídá výše uvedeným požadavkům na označení umístěném na těchto budovách a místnostech. Za pozornost stojí v kap. 3 - Všeobecná hlediska obecná formulace v čl.3.1 "Všeobecná bezpečnostní hlediska", který stanoví: "Všeobecná bezpečnostní hlediska jsou: Udržet množství hořlavých látek v analyzátorových domcích na minimu potřebném pro normální provoz zařízení instalovaných uvnitř domku; Zajistit účinný větrací systém tak, aby trvale rozřeďoval na bezpečnou úroveň vnitřní úniky hořlavých plynů a par; zajistit ochranná opatření, která berou v úvahu poruchu větrání; zajistit bezpečný odvod vzorků." Dále obsahuje norma následují kapitoly: kap. 4 Požadavky na konstrukci budovy, kap. 5 Požadavky na konstrukci větracích systémů, kap. 6 bezpečnostní ochranný systém, kap. 7 Ověřování a zkoušky, kap. 8 označování a záznamy. Konečně jsou připojeny Přílohy A, B a C, které se všechny zabývají větráním. ČSN IEC 79-16 (33 2325) byla vydána v září 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz