Označení:

ČSNIEC 870-1-3 (334602)

Datum vydání:

01.05.1995

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 3: Výklad zvláštních výrazů.

Katalogové číslo:

17281

Čárový kód:

8590963172811

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 870-1-3:1990 a je doplněna národními přílohami NA1 a NA2 - viz porovnání s IEC 870-1-3:1990. Norma obsahuje výrazy, které specificky odpovídají technice dálkového i ovládání a také další výrazy, které jsou nezbytné pro porozumění normám pro dálkové ovládání. Pokud je to vhodné, norma uvádí odkazy na jiné slovníky elektrotechnických a elektronických výrazů. Výrazy, které lze považovat za dobře známé uživatelům norem dálkového ovládání, nejsou v této normě obsaženy. Jsou to výrazy užívané zejména v oboru telekomunikací, kde výrazy jako např. "informace" a "bit" jsou běžně užívány a dobře známé. Norma obsahuje okolo 160 hesel česky a anglicky a jejich české definice. ČSN IEC 870-1-3 (33 4602) byla vydána v květnu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz