Označení:

ČSNIEC 870-1-4 (334610)

Datum vydání:

01.12.1997

Název:

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6.

Katalogové číslo:

22513

Čárový kód:

8590963225135

Anotace normy:

Norma je identická s IEC 870-1-4:1994. Tato technická zpráva je určena pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Záměrem normy je stručná instruktáž o přenosových technikách, zařízeních a protokolech z pohledu jejich užití v systémech dálkového ovládání. Je tedy určena jako pomůcka k orientaci uživatelů používajících normy definované v IEC 870-5 a IEC 870-6. (Do 1. srpna 1998 v ČR nezavedeny.) Mnohem přesněji uvádí celkový přehled hodnocení výsledků, stejně jako definování a popis klíčových technických výrazů. Jsou normalizovány např.: Definice technických výrazů (kapitola 3), Základní komunikační struktury a modely protokolů (kapitola 4) a Zásady datové komunikace (kapitola 5). ČSN IEC 870-1-4 (33 4610) byla vydána v prosinci 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz