Označení:

ČSNIEC 909-2 (333024)

Datum vydání:

01.05.1997

Název:

Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988.

Katalogové číslo:

21184

Čárový kód:

8590963211848

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 909-2:1992. Tato Technická zpráva IEC obsahuje údaje shromážděné z různých zemí, které jsou nutné pro výpočet zkratových proudů v souladu s IEC 781 a IEC 909. Všeobecné údaje elektrického zařízení jsou dány výrobcem na štítku nebo dodavatelem elektřiny. V některých případech nemusí být údaje dostupné. Údaje prezentované v této normě mohou být aplikovány pro výpočet zkratových proudů v nízkonapěťových soustavách jestliže jsou v souladu s typickým zařízením v uživatelské zemi. Shromážděné údaje a jejich hodnocení mohou být použity pro účely projektování vysokého a velmi vysokého napětí a také pro srovnání s údaji udanými výrobci. Pro venkovní vedení mohou být elektrické údaje vypočítány z fyzikálních rozměrů. Tato část normy sestává ze dvou oddílů. 1 - Všeobecně (platnost, odkazy), 2 - Data pro elektrická zařízení (uvádí jednotlivá data). Rozsáhlá elektrotechnická norma (51 stran) s řadou výpočtů, grafů a schémat. ČSN IEC 909-2 (33 3024) byla vydána v květnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz