Označení:

ČSNIEC/TS 61850-2 (334850)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 2: Výklad zvláštních výrazů.

Katalogové číslo:

78071

Čárový kód:

8590963780719

Anotace normy:

Norma obsahuje překlad IEC TS 61850-2:2003. Platí pro automatizované systémy stanice (rozvodny). Definuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici a tomu příslušející systémové požadavky. Norma obsahuje výklad zvláštních výrazů se specifickou terminologií a definicemi použitými z hlediska automatizovaných systémů stanice (rozvodny) v dalších částech souboru IEC 61850. Je tudíž nezbytná pro všechny tyto ostatní části souboru.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz