Označení:

ČSNISO 187 (500303)

Datum vydání:

01.12.1993

Název:

Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků.

Katalogové číslo:

15143

Čárový kód:

8590963151434

Anotace normy:

uvádí standardní atmosféru pro klimatizaci a zkoušení vláknin, papíru a lepenky a také postup měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Pro klimatizaci laboratorně připravených archů podle ISO 5269-1 je standardní atmosféra definovaná touto normou (t.j. ISO 187), ale postup klimatizace je odlišný


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz