Označení:

ČSNISO 3689 (500346)

Datum vydání:

01.08.1994

Název:

Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody.

Katalogové číslo:

16541

Čárový kód:

8590963165417

Anotace normy:

Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti papíru a lepenky v průtlaku za mokra měřením pevnosti v průtlaku po namočení do vody na stanovenou dobu. V zásadě je metoda použitelná pro většinu papírů a lepenek za předpokladu, že příslušná doba namočení se dohodne mezi zainteresovanými stranami. Pokud se vzorek zkouší znovu po uplynutí nějaké doby, mohou se výsledky lišit
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz