Označení:

ČSNISO 4046-1 (500010)

Datum vydání:

01.12.2006

Název:

Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 1: Abecední rejstřík.

Katalogové číslo:

77294

Čárový kód:

8590963772943

Anotace normy:

Tento dokument je abecedním rejstříkem, který slouží jako obsah následných dalších částí ČSN ISO 4046. Vstupní položky v této části ISO 4046 jsou číslovány X.Y, kde "X" označuje , že termín se nachází v ISO 4046-X, a "Y" je vstupní číslo v té části. Např. termín s číslem 2.23 je 23.termín nalezený v ISO 4046-2.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz