Označení:

ČSNISO 4046-5 (500010)

Datum vydání:

01.12.2006

Název:

Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky.

Katalogové číslo:

77295

Čárový kód:

8590963772950

Anotace normy:

Tato část ISO 4046 definuje termíny, v angličtině, v češtině a francouzštině, vztahující se k papíru, lepence a vlákninám a k jejich vlastnostem a zpracování. Je částí řady norem ISO 4046, které uvádějí terminologii papíru, lepenky, vláknin a souvisící názvosloví. ISO 4046-1, ISO 4046-2, ISO 4046-3, ISO 4046-4 a ISO 4046-5 ruší a nahrazují ISO 4046:1978. V této nové řadě norem bylo definováno mnoho nových termínů od doby vydání ISO 4046:1978. Avšak řada ISO 4046 se nemůže brát jako vyčerpávající seznam všech termínů vztahujících se k papíru, lepence a vlákninám. Zahrnuje definice příslušných termínů, které se mohou najít v normách ISO připravených Technickou komisí ISO/TC 6, stejně tak jako jiné definice, které podle názoru Pracovní skupiny 6 je nutno normalizovat.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz