Označení:

ČSNISO 5629 (500432)

Datum vydání:

01.08.1994

Název:

Papír a lepenka. Stanovení tuhosti v ohybu. Rezonanční metoda.

Katalogové číslo:

16481

Čárový kód:

8590963164816

Anotace normy:

Táto norma špecifikuje metódu na určenie mernej tuhosti v ohybe rezonančnou metódou. Táto metóda dáva len jednoduchý výsledok pre každú skúšanú skúšobnú vzorku, hoci vo všeobecnosti hodnoty mernej tuhosti v ohybe môžu závisieť na tom, ktorý povrch materiálu tvorí vnútorný povrch oblúka vzniknutého z ohybovej sily. Použitím tejto metódy možno merať mernú tuhosť v ohybe u veľmi širokého rozsahu papierov a lepeniek. Avšak u niektorých materiálov ako sú uvedené nižšie, namerané číselné hodnoty nemusia byť striktne identické s mernou tuhosťou v ohybe, ako je definované v kapitoloe 3. a) viacvrstvové papiere a lepenky u ktorých sa vrstvy zložiek môžu počas skúšky zvlášť pohybovať, b) papiere a lepenky značne skrútené ,zvlášť keď je os skrútenia v smere dlhého rozmeru skúšobnej vzorky c) niektoré mäkké papiere s plošnou hmotnosťou približne pod 40 g/m2. Táto metóda nie je vhodná pre vlnité lepenk


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz