Označení:

ČSNISO 6213 (050301)

Datum vydání:

01.04.1993

Název:

Svařování. Nejdůležitější činitelé na zabezpečení jakosti svařovaných konstrukcí.

Katalogové číslo:

28641

Čárový kód:

8590963286419

Anotace normy:

Norma stanovuje minimální požadavky, které musí splňovat pracovníci a vybavení dílny, aby se dosáhla určitá úroveň jakosti požadovaná provozními podmínkami na základě národních norem a předpisů, nebo na základě dohody mezi smluvními stranami. Norma se vztahuje na výrobu a opravu kovových konstrukcí při kterých použila firma svařování a/nebo příbuzné procesy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz