Označení:

ČSNISO 801-2 (500209)

Datum vydání:

01.06.1997

Název:

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 2: Vlákniny (sušené ve vločkách) balené ve formě tabulí.

Katalogové číslo:

21603

Čárový kód:

8590963216034

Anotace normy:

Tato část normy uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky vlákniny balené v tabulích a výpočet obchodní hmotnosti. Tato metoda se používá pro většinu druhů vláknin, v balících po přibližně 200 kg, složených ze 4 až 6 desek nebo plátů, které jsou stejnoměrné a mají podobnou tloušťku. Metoda se může také používat pro balíky, které nejsou složeny z jednotlivých vrstev, ale které jsou přirozeně rozvrstvitelné. Nepoužívá se pro buničinu balenou v arších nebo pro buničinu v unifikovaných balících. Metoda není použitelná, pokud se vrtací zařízení příliš zahřívá působením třecího tepla při vrtání; to se může stát u některých pevných buničin nebo polobuničin. Příklad úplného osvědčení analýzy a příslušných výpočtů je uveden v příloze A


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz