Označení:

ČSNISO 8430-3 (052671)

Datum vydání:

01.11.1992

Název:

Svařování. Držáky elektrod. Část 3: Válcové upnutí s dorazem.

Katalogové číslo:

24620

Čárový kód:

8590963246208

Anotace normy:

Táto časť ČSN ISO 8430 sa vzťahuje na odporové bodové zváranie a stanovuje rozmery a tolerancie priamych držiakov elektród (typu C) s vybavením pre prívod zváracieho prúdu, ak je držiak upevnený vonkajším kužeľom, kužeľovitosti 1:10 priamo do prítlačného valca v mnohobodovom zváracom zariadení


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz