Označení:

ČSNISO 8528-1 (333140)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení.

Katalogové číslo:

88855

Čárový kód:

8590963888552

Anotace normy:

Tato část ISO 8528 stanovuje jednotlivá třídění z hlediska použití, jmenovitých údajů a provedení zdrojových soustrojí sestávajících z pístového spalovacího motoru (RIC), generátoru střídavého proudu a připojených řídicích přístrojů, spínacích přístrojů a pomocných zařízení. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná motory RIC používaná pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz