Označení:

ČSNISO 8528-4 (333140)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje.

Katalogové číslo:

88852

Čárový kód:

8590963888521

Anotace normy:

Tato část ISO 8528 stanovuje kritéria pro řídicí a spínací přístroje zdrojových soustrojí s pístovými spalovacími motory. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory (RIC) pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv. Pro některé zvláštní aplikace (např. nutné napájení nemocnic, výškových budov) mohou být zapotřebí doplňující požadavky
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz