Označení:

ČSNISO 8528-7 (333140)

Datum vydání:

01.06.1997

Název:

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh.

Katalogové číslo:

22077

Čárový kód:

8590963220772

Anotace normy:

Norma je identická s ISO 8528-7:1994. ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti; Část 2: Motory; Část 3: Střídavé generátory; Část 4: Řídicí a spínací přístroje; Část 5: Zdrojová soustrojí; Část 6: Metody zkoušení; Část 7: Technické zaručené hodnoty udávané ve specifikaci a v návrhu; Část 8: Zdrojová soustrojí malých výkonů pro všeobecné použití; Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací; Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch; Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení. Tato sedmá část ISO 8528 stanovuje podmínky a parametry pro provedení a konstrukci zdrojových soustrojí s pístovými spalovacími motory s odkazem na ustanovení uvedená v ISO 8528-1 až ISO 8528-6. Platí pro střídavá zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory pro zemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí pro letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv. Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov, atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována za základní. Ustanovení této normy mají být použita jako základní i pro ostatní typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory). Norma obsahuje následující kapitoly: 3 - Jiná pravidla a doplňující požadavky, 4 - Technická ustanovení (tabulka). Přílohy A, B a C obsahují tabelárně zpracované dotazníky a údaje o zdrojovém soustrojí. ČSN ISO 8528-7 (33 3140) byla vydána v červnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz