Označení:

ČSNISO 857 (050001)

Datum vydání:

01.04.1997

Název:

Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení - Slovník.

Katalogové číslo:

20807

Čárový kód:

8590963208077

Anotace normy:

Norma je identická s ISO 857:1990. Blíže určuje vybrané metody svařování, tvrdého a měkkého pájení. Vedle českého textu je uváděn text anglický. Norma obsahuje 60 hesel a definic v českém a anglickém jazyce, názvy v jazyce francouzském a německém, dále český, anglický, francouzský a německý rejstřík. ČSN ISO 857 (05 0001) byla vydána v dubnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz