Označení:

ČSNISO 8791-1 (500419)

Datum vydání:

01.10.1993

Název:

Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda.

Katalogové číslo:

32240

Čárový kód:

8590963322407

Anotace normy:

vymezuje základní požadavky a pracovní postupy pro stanovení drsnosti/hladkosti papíru a lepenky metodami na principu úniku vzduchu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz