Označení:

ČSNISO 8791-2 (500419)

Datum vydání:

01.06.1994

Název:

Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu). Část 2: Metoda podle Bendtsena.

Katalogové číslo:

16297

Čárový kód:

8590963162973

Anotace normy:

uvádí metodu stanovení drsnosti papíru a lepenky za použití přístroje podle Bendtsena. Je nutno ji používat spolu s ISO 8791-1. Metoda je použitelná pro papíry a lepenky, které mají hodnoty drsnosti podle Bendtsena asi od 50 ml/min do 1200 ml/min. Není vhodná pro měkké papíry, u nichž se plocha prstence měřicí hlavy obtiskne do povrchu, nebo pro velmi propustné papíry, u nichž dochází ke značnému průniku vzduchu archem, nebo pro papíry, které nebudou ležet rovně pod pomocným kovovým závažím


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz