Označení:

ČSN 330010 (33 0010)

Datum vydání:

17.12.1982

Katalogové číslo:

23327

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí při posuzování elektrických zařízení. Stanoví přesně základní jednotnou soustavu pojmů, názvů a definic a určuje jejich rozdělení. Norma nemá typickou formu názvoslovné normy, ale v podstatě splňuje její účel. V čl. 1 obsahuje definici pojmu Elektrické zařízení: Zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů. Norma elektrická zařízení dělí podle účelu (článek 2), podle napětí (článek 3), podle druhu proudu (článek 4), podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem (článek 5), podle provozní spolehlivosti (článek 6). Za pozornost stojí tabulka rozdělení napětí do kategorií, tj. od zařízení malého napětí (mn), až po ultravysokého napětí (uvn). ČSN 33 0010 byla schválena 17.12.1982 a nabyla účinnosti od 1.3.1984. Nahradila spolu s ČSN 33 2000 ČSN 34 1000 z 10.10.1962 a ČSN 34 2000 z 26.7.1965. "Změnou a)-9/1984" se s účinností od 1.11.1984 provádí v normě změna 1 článku

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 330010 (33 0010) 17.12.1982
Náhled normy: