Označení:

ČSN 330123 (33 0123)

Datum vydání:

17.2.1984

Katalogové číslo:

23331

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Touto normou se zavádí ST SEV 3893-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro nově vyvíjené stacionární sdělovací zařízení a stanovuje jmenovitá a pracovní stejnosměrná a střídavá napětí na jeho vstupu, při kterých je zajištěna normální činnost tohoto zařízení a také metody jejich měření. Jsou normalizována stejnosměrná a střídavá napájecí napětí (kapitola 1) a metody měření (kapitola 2). ČSN 33 0123 byla schválena 17.2.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN 330123 (33 0123) 17.2.1984
Náhled normy: