Označení:

ČSN 330340 (33 0340)

Datum vydání:

10.4.1987

Katalogové číslo:

23339

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro výrobu, montáž a údržbu ochranných krytů elektrických zařízení a předmětů z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích předmětů a vniknutím vody. (Pro kryty určené na ochranu před ohrožením člověka pohyblivými částmi výrobních zařízení, vylétávajícím materiálem z výrobního zařízení a vstřikující mazací a chladicí kapalinou platí ČSN 83 2041. Z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých plynů, par a prachů musí kryty vyhovět také ČSN 33 2320, ČSN 33 2330 a dalším. Konečně z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem a dotykovým napětím platí ČSN 34 1010.) Jsou normalizována základní ustanovení, vlastnosti krytů a konečně technické požadavky. Podle čl.2.7 kryty, které přicházejí do styku s poživatinami, musí být z takových materiálů, nebo být tak povrchově chráněny, aby byly zdravotně nezávadné. Tato nezávadnost je údajně stanovena hygienickými předpisy, které ale nejsou blíže specifikovány. ČSN 33 0340 byla schválena 10.4.1987 a nabyla účinnosti od 1.4.1988

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 330340 (33 0340) 10.4.1987
Náhled normy: