Označení:

ČSN 330360 (33 0360)

Datum vydání:

1.2.1989

Katalogové číslo:

23340

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 2308-80. Norma stanoví technické požadavky pro místa připojení ochranných vodičů k elektrickým předmětům, popř. k jejich neživým částem, které je nutno chránit před nebezpečným dotykovým napětím připojením ochranného vodiče podle ČSN 34 1010. Jsou normalizovány požadavky pro provedení místa připojení ochranného vodiče, požadavky na přiřazení velikostí závitů a pro spojení kovových částí elektrického předmětu s místem připojení ochranného vodiče. ČSN 33 0360 byla schválena 1.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 33 0360 z roku 1983 a ČSN 34 0420 z roku 1959

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 330360 (33 0360) 1.2.1989
Náhled normy: