Označení:

ČSN 332000-4-442 (33 2000)

Datum vydání:

1.12.1999

Katalogové číslo:

53857

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.4.442 S1:1997. Jak je z názvu patrno, norma obsahuje pouze oddíl 442 z kapitoly 42. V tomto oddíle uvádí celkem 16 článků. Tento 442. oddíl normy konkrétně uvádí požadavky na ochranu osob a zařízení v sítích nízkého napětí v případě zemní poruchy v systému vn v transformovně, která napájí zařízení nn. Požadavky na spojení neživých vodivých částí transformovny s uzemněním transformovny jsou uvedeny v prEN 50179 (v ČR do prosince 1999 nezavedena). (CENELEC TC 99X). Požadavky v této části se nevztahují na systémy nn, které jsou částí veřejné elektrické sítě. ČSN 33 2000-4-442 byla vydána v prosinci 1999

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: