Označení:

ČSN 332000-7-714 (33 2000)

Datum vydání:

1.7.2001

Katalogové číslo:

62132

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví zvláštní požadavky na elektrická osvětlovací zařízení určená pro osvětlování komunikací, parků, zahrad, veřejných prostranství, sportovních areálů, pomníků apod. Tento elektrotechnický předpis stanoví požadavky i na ostatní zařízení s vestavěným osvětlením jako jsou telefonní budky, zastávky městské hromadné dopravy, panely, městské plány a silniční značky. Ustanovení tohoto elektrotechnického předpisu se nevztahují na zařízení pro veřejné osvětlení, která jsou součástí rozvodné sítě, dočasného girlandového osvětlení, svítidel, která jsou upevněna na vnější straně budova jsou napájena z vnitřních rozvodů této budovy a dále pro osvětlovací zařízení bazénů a fontán

Počet stran:

8

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: