Označení:

ČSN 332030 (33 2030)

Datum vydání:

1.11.2004

Katalogové číslo:

71157

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí požadavky pro vyloučení nebezpečí iniciace a úrazu elektrickým proudem v důsledku statické elektřiny. Procesy, které nejčastěji způsobují problémy se statickou elektřinou jsou popsány detailně. Mezi tyto procesy patří manipulace s různými typy pevných látek, kapalin, prachů, plynů, aerosolů a výbušnin. Pro každý případ jsou definovány zdroje a povaha nebezpečí od statické elektřiny a jsou uvedeny specifická doporučení pro tyto případy. Základní informace o vytváření nežádoucí statické elektřiny v pevných materiálech, kapalinách, plynech, výbušninách a rovněž na osobách, společně s popisem jak vznikající náboje způsobují vznícení nebo úraz elektrickým proudem, jsou uvedeny v přílohách. Norma neplatí pro nebezpečí od statické elektřiny ve vztahu k bleskům, k možnému poškození elektronických součástí nebo zdravotních nebezpečí.

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN 332030 (33 2030) 1.11.2004
Náhled normy: