Označení:

ČSN 332165 (33 2165)

Datum vydání:

6.4.1989

Katalogové číslo:

23358

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro projektování a stavbu ocelových izolovaných potrubí, uložených v zemi v blízkosti venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn a pro projektování a stavbu venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn v blízkosti ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi. Rozsáhlá norma (35 stran) obsahuje požadavky na volbu trasy, meze nebezpečných vlivů, jejich výpočet a konečně ochranná opatření obecně a zvlášť při montáži. V přílohách jsou příklady některých výpočtů. ČSN 33 2165 byla schválena 6.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1990. Nahradila návrh ČSN 33 2165 z roku 1983

Počet stran:

36

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: