Označení:

ČSN 332210 (33 2210)

Datum vydání:

1.10.1993

Katalogové číslo:

28825

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro zařízení nově projektovaná, u nichž byly práce na projektu zahájeny po datu účinnosti této normy. Dále norma platí pro provádění celkových rekonstrukcí a modernizací existujících provozů. Norma stanoví obecné zásady řešení elektrických zařízení válcoven kovů a úpravárenských linek v návaznosti na základní požadavky na elektrická zařízení pracovních strojů ČSN 33 2200:1988, jejíž požadavky se na elektrická zařízení válcoven a úpravárenských linek uplatňují, pokud je to technicky možné. Použití normy se doporučuje také pro jiná výrobní zařízení s kontinuálním výrobním procesem, který není možno jednoduše zastavit a kde se jedná o více strojů vzájemně spojených mechanickou nebo elektrickou vazbou. Za pozornost stojí zejména normalizovaná ustanovení v kap. 3 "Běžný provoz technologického zařízení", a v kap.4 "Bezpečnost práce a technických zařízení". Za pozornost též stojí velmi rozsáhlá ustanovení čl.4.1 "Bezpečnostní zastavení", kde jsou mj. řešeny i otázky rychlosti zastavení apod. ČSN 33 2210 byla vydána v říjnu 1993

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN 332210 (33 2210) 1.10.1993
Náhled normy: