Označení:

ČSN 332312 (33 2312)

Datum vydání:

8.5.1985

Katalogové číslo:

23362

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, volbu druhu a zhotovení i způsob uložení elektrických silových zařízení mn a nn ukládaných do hořlavých látek a na ně. Neplatí pro dopravní prostředky a pro elektrická silová zařízení zabudovaná ve spotřebičích. Norma určuje podmínky na návrh a stavbu elektrických silových zařízení, ukládaných do hořlavých látek a na ně, jejichž cílem je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru ve vedeních. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. ČSN 33 2312 byla schválena 8.5.1985 a nabyla účinnosti od 1.9.1986. Nahradila ČSN 37 5241 z 2.4.1976

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 332312 (33 2312) 8.5.1985
Náhled normy: