Označení:

ČSN 332350 (33 2350)

Datum vydání:

19.10.1982

Katalogové číslo:

23363

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, konstrukci, výrobu a provoz elektrických zařízení určených pro provoz ve ztížených klimatických podmínkách. Neplatí pro elektrická zařízení letadel a plavidel a pro elektrická zařízení na krátkodobé použití ve ztížených klimatických podmínkách. Norma obsahuje především základní požadavky na taková zařízení a jsou normalizovány zejména takové úpravy, které činí jeho součásti odolné ztíženým klimatickým podmínkám. Norma obsahuje všeobecná a společná ustanovení (kapitoly 1 a 2), základní požadavky (kapitola 3) a požadavky na prověřování elektrických zařízení pro ztížené klimatické podmínky (kapitola 4). V příloze 1 jsou uvedeny písmenné a číselné značky mikroklimatických oblastí, v příloze 2 kategorie umístění elektrických zařízení, v příloze 3 sdružené typy atmosféry a příloze 4 gradace znečistění atmosféry oxidem siřičitým a chloridy. ČSN 33 2350 byla schválena 19.10.1982 a nabyla účinnosti od 1.12.1983

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 332350 (33 2350) 19.10.1982
Náhled normy: