Označení:

ČSN 332540 (33 2540)

Datum vydání:

1.9.1992

Katalogové číslo:

23366

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Čl.11.1, 11.2 a 11.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí ve smyslu ustanovení ČSN 33 0010, jimiž jsou vybaveny regálové zakladače, přesuvny, technika pro blokové skladování a jiná skladovací technika zabudovaná ve skladovém objektu. Norma se nevztahuje na elektrická zařízení, která jsou součástí skladového objektu (např. klimatizace, osvětlení, požární signalizace, uzemnění, ochrana před bleskem) a na zařízení pro něž platí samostatné ČSN. Zezávazněné jsou čl.: čl.11.1 "Funkční zkoušky", čl.11.2 "Měření", čl.11.3 "Prohlídka". Funkčními zkouškami se ověřuje správná činnost všech řídicích návěstních a signalizačních přístrojů, čidel, koncových vypínačů, kontrola všech provozních a blokovacích funkcí, a to ve všech provozních režimech. Článek o měření blíže specifikuje některé měřicí metody a článek o prohlídce v podstatě způsob jejího provádění. ČSN 33 2540 byla vydána v září 1992

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 332540 (33 2540) 1.9.1992
Náhled normy: