Označení:

ČSN 332550 (33 2550)

Datum vydání:

28.2.1991

Katalogové číslo:

23367

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí v rozsahu platnosti ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502, jež doplňuje o požadavky na elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel počínaje místem připojení ke zdroji elektrické energie, tj. hlavním vypínačem. Elektrické zařízení jeřábu podle normy je napájeno ze střídavých zdrojů o napětí do 1000 V a stejnosměrných zdrojů o napětí do 1500 V. Ode dne účinnosti této normy musí být elektrická zařízení projektována a konstruována tak, aby odpovídala jejím požadavkům. Schválené projekty, konstrukční podklady a nedokončená elektrická zařízení se mohou dokončit podle dříve platných norem, musí však být provedena podle této normy, jestliže budou vyrobena po 1.1.1995. Účel normy: Tato norma stanovuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů s ohledem na jejich životnost, bezpečnost a hospodárnost provozu. Jsou normalizovány požadavky na ochranu a jištění, na řídící a signalizační obvody, mechanické provedení a uspořádání elektrického zařízení, řídící přístroje, vodiče a spojovací vedení, přenosné spotřebiče a revize. ČSN 33 2550 byla schválena 28.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 34 1640 z 6.10.1965 a ČSN 34 1643 z 16.1.1984

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN 332550 (33 2550) 28.2.1991
Náhled normy: