Označení:

ČSN 332570 (33 2570)

Datum vydání:

7.12.1987

Katalogové číslo:

23368

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

V normě jsou zapracovány údaje z části 10 ST SEV 5520-86 (další údaje z ST SEV jsou zapracovány v části 9 ČSN 27 4009 a v ČSN 27 4300). Norma platí pro výtahy podle ČSN 27 4009 část 1, stanoví požadavky na elektrická zařízení výtahů a platí pro zpracování projektové dokumentace staveb, jež bude zahájeno po dni účinnosti této normy. Rozsáhlá norma (která je vlastně bezpečnostně technickým předpisem) normalizuje technické požadavky a zkušební metody. ČSN 33 2570 byla schválena 7.12.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 34 1340 z 26.6.1968. "Změnou 1)-13/1992" se s účinností od 1.1.1993 mění úvodní text normy a odkazuje na novou ČSN 27 4009 část 1

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN 332570 (33 2570) 7.12.1987
Náhled normy: