Označení:

ČSN 333060 (33 3060)

Datum vydání:

25.4.1983

Katalogové číslo:

23373

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Touto normou se zavádí ST SEV 2725-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o jeden článek, který se netýká požadavků na ochranu zdraví. Norma RVHP platí pro elektrická zařízení střídavého proudu s napětím vyšším, než 1 kV a stanoví požadavky na jejich ochranu před atmosférickým a spínacím napětím. Je stanoveno, že k ochraně před přepětím je třeba použít jednoho z níže uvedených prostředků nebo jejich kombinace: ventilové nebo vyfukovací bleskojistky, omezovače přepětí, ochranná jiskřiště, zemnicí lano a tyčové hromosvody. Zvlášť jsou pak normalizovány požadavky na ochranu stanic a na ochranu venkovních vedení před přepětím. ČSN 33 3060 byla schválena 25.4.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Nahradila ČSN 34 1018 ze 4.3.1964

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 333060 (33 3060) 25.4.1983
Náhled normy: