Označení:

ČSN 334850-1 (33 4850)

Datum vydání:

1.5.2007

Katalogové číslo:

78070

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad IEC TR 60850-1:2003. Poskytuje úvod a přehled o souboru norem IEC 61850. Platí pro automatizované systémy stanice (rozvodny). Definuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici a tomu příslušející systémové požadavky. Norma uvádí cíle souboru norem, zásady a přístupy pro jejich zpracování, definování funkcí a logických uzlů a topologie stanice, včetně základních typů distribučních a přenosových stanic. Dále uvádí zásady pro aplikaci inovací komunikační technologie, obecné systémové aspekty a zkoušky shody. Norma rozebírá strukturu a obsah souboru norem IEC 61850. Je základem pro porozumění dalším normám uvedeného souboru.

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN 334850-1 (33 4850) 1.5.2007
Náhled normy: