Označení:

ČSN CISPR 18-2+A1 (33 4241)

Datum vydání:

1.11.1995

Katalogové číslo:

17859

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Norma obsahuje CISPR 18-2:19862 včetně její změny A1:1993. CISPR 18-2 se vztahuje na vysokofrekvenční šum venkovních vedení a zařízení vysokého napětí, který může způsobovat rušení rádiového příjmu, s výjimkou pole vzniklého signálem vf spojů po vedeních. Pokrývá kmitočtový obsah 0,15 MHz až 300 MHz. Je stanoven obecný postup pro určení mezí vf šumového pole od venkovních vedení a zařízení, spolu s typickými hodnotami jako příklady, dále jsou uvedeny metody měření. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 1 Měření, kap. 2 Metody pro odvození mezí, kap. 3 Metody pro odvození mezí pro vf šum stejnosměrných vedení vn a kap. 4 postupy pro odvození mezí pro vf šum produkovaný sestavami izolátorů. Norma obsahuje Dodatky A až F převážně technického charakteru a Národní přílohu NA, která pro ČR stanoví přípustné meze vf šumu a další podrobnosti nad rámec normy CISPR 18-2. ČSN CISPR 18-2 (33 4241) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 33 4240 ze 4.6.1980

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN CISPR 18-2+A1 (33 4241) 1.11.1995
Náhled normy: