Označení:

ČSN CISPR 18-3 (33 4241)

Datum vydání:

1.10.1995

Katalogové číslo:

17821

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje CISPR 18-3:1986. CISPR 18-1 popisuje hlavní vlastnosti fyzikálních jevů rušivých elektromagnetických polí venkovních vedení a poskytuje číselné údaje takových polí. CISPR 18-2 doporučuje metody měření a postupy pro určení mezí vf rušení. CISPR 18-3 obsahuje praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu. Tato třetí část tedy formuluje praktická opatření pro omezení vzniku vf šumu silových zařízení a vedení. Popisuje metody detekování a lokalizování poruch majících za následky vysoké úrovně rušení. Obsahuje vzorce pro určení nejpravděpodobnějších hladin vf pole vedení pro různé povětrnostní podmínky, pokud je způsobeno koronou na vodičích. Tato norma se vztahuje na vf šum venkovních vedení a zařízení vysokého napětí, které mohou způsobovat rušení radiového příjmu, s výjimkou pole vzniklého signálem vf spojů po vedeních. Pokrývá kmitočtový rozsah 0,15 MHz až 300 MHz. Zaznamenáváme tyto kapitoly: 1 - Praktický návrh venkovních vedení a přidruženého zařízení tak, aby bylo rušení rozhlasového a televizního příjmu pod kontrolou, 2 - Metody pro výpočet vztažné hladiny venkovního vedení. 3 - Preventivní a nápravná opatření pro snížení vf šumu vzniklého nedokonalým spojením, detekce a lokalizace místa. ČSN CISPR 18-3 (33 4241) byla vydána v říjnu 1995

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN CISPR 18-3 (33 4241) 1.10.1995
Náhled normy: