Označení:

ČSN CLC/TS 50217 (33 3437)

Datum vydání:

1.8.2006

Katalogové číslo:

75864

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tento pokyn popisuje metody analýzy emise rušení určené k aplikování v místě instalace pro rozpoznání zdroje rušení a rozlišení stížnosti. Tento dokument se aplikuje při analýze stížnosti na interferenci. Poskytuje metodu identifikace a charakterizování místa (zdrojů) interference. Navrhují se postupy rozlišení různých druhů zdrojů. Definují se referenční měřicí vzdálenosti v místě instalace. Toto umožňuje porovnání výsledků a technických charakteristik rušeného zařízení se stávajícími souvisícími normami. Výsledek porovnání je prostředkem pro ověření emisí z pevných instalací obsahujících jakékoliv zařízení a byly-li typové zkoušky těchto zařízení jakékoliv. Může se použít k popisu vazební cesty rušení mezi napadeným zařízením a zdro-jem a k porovnání výsledků měření, ve specifickém místě a v daném kmitočtovém pásmu, s mezemi podle příslušných norem.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 50217 (33 3437) 1.8.2006
Náhled normy: