Označení:

ČSN CLC/TS 50238-2 (33 3592)

Datum vydání:

1.4.2012

Katalogové číslo:

89487

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato technická specifikace definuje limity ohrožujících proudů drážních vozidel, za účelem zajištění kompatibility mezi drážními vozidly a kolejovými obvody a metody měření k ověření shody drážních vozidel s těmito limity. Tato technická specifikace poskytuje návod na odvození limitů rušivých proudů drážních vozidel, definuje metody měření a kritéria hodnocení

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 50238-2 (33 3592) 1.4.2012
Náhled normy: