Označení:

ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

79941

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje zpět do bezpečného stavu, předtím než může dojít k ohrožení osob. Tato část ČSN CLC/TS (EN) 61496, uvádí zvláštní požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro bezpečnostní ochranu strojních zařízení s využitím aktivních optoelektronických ochranných zařízení (AOPD) pro snímací funkci. Tato část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly z ČSN EN 61496-1. Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 2, zůstávají v platnosti, pokud to přichází v úvahu. Pokud je v této části uvedeno "doplněk", "změna" nebo "nahrazení", má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1. Každý typ stroje představuje vlastní určitá nebezpečí; předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro jakýkoliv konkrétní stroj. ESPE má být použito na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a organizací uvádějící v platnost příslušná nařízení. V této souvislosti je třeba upozornit na příslušná mezinárodně platné harmonizované normy např. ČSN EN ISO 12100 - 1 a 2. 27.10.2007 Ing. František Valent

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206) 1.12.2007
Náhled normy: