Označení:

ČSN EN 12814-6 (05 6820)

Datum vydání:

1.11.2001

Katalogové číslo:

62348

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - zkouška tahem při nízkých teplotách, princip zkoušky, zhotovení zkušebních těles, rozměry zkušebních těles, mechanická zkouška, zkušební zařízení, svařovací faktor v tahu při nízkých teplotác

Počet stran:

12

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: