Označení:

ČSN EN 233 (50 3403)

Datum vydání:

1.4.2000

Katalogové číslo:

58522

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma - stanoví požadavky na hotové papírové, vinylové a plastové tapety; - stanoví požadavky na označování; - udává systém značení. Označování stanovené v této normě slouží v první řadě k informování spotřebitele, aby se zajistil nejlepší výběr výrobku. Tato norma platí pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety v rolích, které nejsou určeny k další úpravě a které se lepí na stěny a stropy lepidlem plně pokrývajícím plochu mezi tapetou a podkladovou plochou (stěnou nebo stropem). Předmětem ustanovení této normy nejsou tuhé materiály, materiály, které se nenalepují nebo částečně nenalepují, tapety určené k další úpravě, textilní tapety a tapety, které nemají dekorativní funkci, např. podkladové materiály, jakož i tapety se zvláštními vlastnostmi např. tepelné a zvukové izolace

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN 233 (50 3403) 1.4.2000