Označení:

ČSN EN 25651 (50 0025)

Datum vydání:

1.2.1996

Katalogové číslo:

19245

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí jednotky doporučené k používání při vyjadřování vlastností papíru, lepenky a vláknin s výjimkou vláknitých stavebních lepenek. Tabulka 1 uvádí doporučené jednotky k používání ve spojitosti se zkušebními metodami, které jsou už předmětem mezinárodních norem a tabulka 2 uvádí doporučené jednotky k používání ve spojitosti se zkušebními metodami, které nejsou v současnosti předmětem mezinárodních norem, ale je na ně častý odkaz při mezinárodních technických výměnách. POZNÁMKA - Seznam vlastností v tabulce 1 a v tabulce 2 nemůže být považován za úplný a je možno stanovit vhodné jednotky k popisu jiných vlastností, analogicky s jednotkami uvedenými v této normě

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: