Označení:

ČSN EN 29454-1 (05 0046)

Datum vydání:

1.2.1997

Katalogové číslo:

21084

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 29454-1:1993. Oznámení o schválení: Text této mezinárodní normy ISO 9454-1:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část normy ISO 9455 určuje číselný systém pro klasifikaci tavidel pro měkké pájení podle jejich aktivních složek a dále požadavky na označování a balení. V kapitole 1 je dále toto: Upozornění: Tato část ISO 9454 pojednává o látkách, které mohou být nebezpečné zdraví nebo mohou způsobovat nebezpečí koroze nebo ohně atd., pokud nejsou provedena odpovídající opatření. Tato norma se týká pouze technické podstaty látek a v žádném případě nezprošťuje zkušební laboratoře, dodavatele nebo odběratele povinností v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při výrobě nebo použití tavidla. V poměrně stručné normě je uvedena jen klasifikace tavidel (kapitola 2) a jejich označování a balení (kapitola 3). ČSN EN 29454-1 (05 0046) byla vydána v únoru 1997

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN 29454-1 (05 0046) 1.2.1997