Označení:

ČSN EN 29455-5 (05 0055)

Datum vydání:

1.11.1995

Katalogové číslo:

17958

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-5:1993. Tato pátá část normy ISO 9455 stanovuje kvalitativní metodu pro hodnocení agresivního působení tavidla na měď. Tato metoda je použitelná pro všechna tavidla typu 1 podle ISO 9454-1. Normalizována je podstata zkoušky, kde se uvádí: "Při zkouškách tavidel, která jsou pevná nebo pastovitá a pro a pro tavidla z pájecího trubičkového drátu, se připravuje zkušební roztok tavidla, který obsahuje 25 % (m/m) sušiny. Při zkouškách tekutých tavidel se používá původní koncentrace tavidla. Zkušební roztok tavidla se hodnotí podle velikosti napadení měděného filmu, který byl nanesen na skleněnou destičku ve vakuu (měděné zrcadlo). Jako referenční materiál se používá roztok kalafuny, který nezpůsobuje žádné změny měděného zrcadla. Předmětem zkoušky je stanovení reaktivity tavidla způsobené volnými halogenidy v aktivátoru". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-5 (05 0055) byla vydána v listopadu 1995

Počet stran:

8

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: