Označení:

ČSN EN 50090-2-2 (33 2150)

Datum vydání:

1.10.1999

Katalogové číslo:

56800

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50090-2-2:1996 včetně opravy z března 1997. Evropská norma 50090-2-2:1996 má status české technické normy. Norma EN 50090-2-2 je jednou z částí evropských norem řady EN 50090, která obsahuje následující části: Část 1 - Struktura norem, Část 2 - Přehled systému, Část 3 - Aspekty použití, Část 4 - Přenosová vrstva a síťová vrstva, Část 5 - Media a vrstvy závislé na médiu, Část 6 - Rozhraní a Část 7 - Správa systému. Tato druhá část evropské normy definuje všeobecné technické požadavky na bytové a domovní elektronické systémy (HBES = Home and Building Electronic System) založené na bezpečném malém napětí neuzemněném (SELV = Safety Extra Low Voltage) nebo na bezpečném malém napětí uzemněném (PEVL = Protective Extra Low Voltage). Zaměřuje se na kabeláž a topologii, elektrickou a funkční bezpečnost, podmínky prostředí a chování v případě poruchy a rovněž na specifická pravidla pro instalaci HBES. HBES rovněž zahrnuje rozhraní přístrojů a zařízení zajišťující připojení k HBES. Nezahrnuje části přístrojů a zařízení, které nesouvisejí s funkčností HBES. Pro takové části se používají příslušné předmětové normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Topologie, kabeláž a napájení, kapitolu 5 - Bezpečnost, kapitolu 6 - Podmínky prostředí, kapitolu 7 - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a kapitolu 8 - Spolehlivost. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. Za pozornost stojí poznámka v úvodu normy, která uvádí, že norma byla připravena na základ mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a pokrývá hlavní požadavky Směrnice 73/23/EHS, týkající se nízkého napětí a Směrnice 89/336/EHS a jejích změn 92/31/EHS a 93/68/EHS, které se týkají elektromagnetické kompatibility. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 50090-2-2 (33 2150) byla vydána v říjnu 1999

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 50090-2-2 (33 2150) 1.10.1999
Náhled normy: