Označení:

ČSN EN 50125-1 (33 3504)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

59603

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma definuje podmínky prostředí vyskytující se v Evropě, které se mohou vyskytnout při provozu zařízení drážních vozidel. Předmět normy zahrnuje použití elektrických, elektromechanických a elektronických zařízení drážních vozidel z hlediska těchto parametrů: výška, teplota, vlhkost, pohyb vzduchu, déšť, sníh a kroupy, led, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace a rázy, elektromagnetické rušení, akustický šum, charakteristiky napájecí soustavy. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast zařízení drážních vozidel. Definované podmínky prostředí se považují za normální provozní podmínky; lze specifikovat občas se vyskytující náročnější podmínky. Příslušné výrobkové normy nebo zvláštní požadavky mohou definovat mikroklimata v okolí součástek. Tato norma není určena k použití pro jeřáby, důlní vozidla, vozidla lanových drah. V normě se neuvažují vlivy cestujících na zařízení ani vliv zařízení na cestující.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 50125-1 (33 3504) 1.4.2002
Náhled normy: